Gali - Kavur Vineyards - Kavur Tarım ve Bağcılık Ltd.
 

Şarabımıza verdiğimiz  “GALİ”  adı, ilçemiz Gelibolu’nun Rumca kökenli isimleri Gallipoli veya Kallipolis’den türetilmiştir. Gallipoli, güzel şehir anlamını taşır. Dolayısıyla Gali de, güzel…

Şapkalı “i” harfiyle yazılan Gali’nin Osmanlıca’daki karşılığı ise şöyle: Pahalı, kıymetli, ağır, haddini aşan.

Bu “güzel” isim bizlere fazlasıyla ilham vermektedir.

Yine, şarabımızın ön etiketinde yer alan bronz sikke, Büyük İskender’in ölümünden sonra Makedonya Kralı olan Lysimachos tarafından bastırılmış olan ve dünyada üzerinde ilk insan tasviri bulunan paradır. Lysimachos çok sevdiği eski imparatoru olan Büyük İskender’in resmini bu paralara bastırmıştır. Sikkenin üzerinde bulunan aslan Lysimachos’un amblemidir. Kendisinin Büyük İskender ile aslan avlarına katıldığı ve hatta çıplak elleriyle aslan öldürdüğü dahi rivayet edilir. Bu sikkeler Lysimachos’un MÖ 305 yılında kurduğu Lysimachia kentinde basılmıştır. Kent, bağlarımızın 4-5 km kadar yakınında bulunan Ortaköy-Eksamil yöresindedir.

Bölgedeki yeni yapılaşmalar nedeniyle bu eski kentin taşları söküldüğünden ve başka nedenlerle kullanıldığından eski kentin kalıntıları yok denecek kadar azalmıştır. Bugün askeri bölge içerisinde pek az temellere rastlanabilmektedir.

Evliya Çelebi, 16. yüzyıla dayanan Seyahatname’sinde Gelibolu ile ilgili anlatımlarında Kavak Köyü yöresinde, Eksamil’de bir kale gördüğünü ve bu kalenin 758’de (1356) Osmanlılar’ın Avrupa kıtasında fethettikleri ilk kale olduğunu yazar.

Atatürk ve Türk ordularının destan yazdığı Çanakkale savunmamızın akabinde, İkinci Dünya Savaşı tarihlerinde inşa edilen mevzilerimizden birkaçı arazimiz içerisindedir ve görülmeye değerdir.

Gali - Kavur Vineyards - Kavur Tarım ve Bağcılık Ltd.