Gali - Kavur Vineyards - Kavur Tarım ve Bağcılık Ltd.
 

Bağlarımız, Gelibolu Yarımadası’nın ana karaya bağlandığı bölgede, Doğan Arslan mevkinde tesis edilmiştir.

Arazimizin seçiminde, Saros Körfezi’nden Ege Adaları’na, tüm Gelibolu Yarımadası’ndan Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi’ne uzanan panoramik manzara da önemli rol oynamıştır.

Esasen, Marmara ve Ege’den esen hakim rüzgarlar, toprağın tınlı-killi, magnezyumlu ve demirli yapısı, Doğan Arslan mevkini oluşturmayı amaçladığımız şarap tipi için eşi zor bulunur bir bağ bölgesi kılmaktadır.

Takribi 240 dönümlük bir bölümde tesis edilen bağlarımız, ekseriyetle arazinin yamaçlarını düzlüklere bağlayan kısımlarında bulunmaktadır. Bu da doğal drenajı oluşturmaktadır. Bağlar kesinlikle sulanmamakta, böylelikle her yılın farklı tabiat koşulları etkisinde o yılın özgün “millesime”leri oluşmaktadır.

Fransa - Bordeaux’nun en önemli iki fide tedarikçisinden getirttiğimiz 58.000 asma fidesiyle oluşturulan bağın büyük bir kısmını (%78) Merlot’nun üç seçkin klonunun, mikro toprak yapılarına göre seçilmiş anaçlara aşılanmış çeşitleri oluşturmaktadır. Diğer (%22) kısımları kaplayan Cabernet Franc ve Cabernet Sauvignon‘larda da durum aynıdır. Bu da, bütün bağın birçok mikro parselden meydana geldiği anlamındadır. 

Tam anlamıyla özgün bir terroir oluşturan bağımızın yapısında, yörenin orijinal florası da hassasiyetle korunmuş vaziyettedir. Günümüzde sıkça kullanılan “organik” sıfatını vermesek de, tarım ilaçları ve ot öldürücüler mümkün olan en düşük dozlarda kullanılmaktadır.

Gali - Kavur Vineyards - Kavur Tarım ve Bağcılık Ltd.